Algemene voorwaarden Zorgboogextra

Aan het lidmaatschap van Zorgboogextra zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn hieronder voor u op een rijtje gezet. Wilt u graag meer informatie over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0492-348686 of stuur een mail naar info@zorgboogextra.nl.

 

1. Aanmelden Zorgboogextra

1.1 Op elk gewenst moment kunt u zich aanmelden als lid van Zorgboogextra.

1.2 Wanneer u in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt u het volledige lidmaatschapsgeld.

1.3 Aanmelden kunt u doen via de website (www.zorgboogextra.nl/lid-worden) of door telefonisch contact met ons op te nemen (tel: 0492-348686).

1.4 Iedereen die deel uitmaakt van uw gezin en woont op hetzelfde adres kan gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap.

 

2. Kosten en betaalwijze

2.1 Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks voor één kalenderjaar vastgelegd en wordt voor een geheel jaar vooruit betaald.

2.2 Leden die betalen door middel van een automatisch incasso betalen €18,50 aan lidmaatschapsgeld.

2.3 Leden die reeds betalen door middel van een factuur betalen €21,01 aan lidmaatschapsgeld. Dit is niet meer mogelijk sinds november 2017.

2.4 Het incasseren en versturen van de facturen gebeurt aan het begin van het kalenderjaar.

2.5 Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap tijdens het lopende kalenderjaar vindt geen restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld. U kunt nog gewoon tot het einde van dat kalenderjaar gebruikmaken van de voordelen en diensten van Zorgboogextra.

2.6 Bij niet-betalen kan Zorgboogextra u de toegang tot het ledenvoordeel weigeren.

 

3. Duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst met Zorgboogextra wordt afgesloten voor minimaal één kalenderjaar of korter in geval van aanmelding gedurende het jaar.

3.2 Wordt de overeenkomst niet vóór 1 december van het lopende jaar opgezegd, dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar.

3.3 Uw lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch met een kalenderjaar verlengd.

 

4. Beëindiging van de overeenkomst

4.1 U kunt het lidmaatschap van Zorgboogextra schriftelijk opzeggen door een brief te sturen naar Zorgboogextra (Postbus 16, 5760 AA Bakel) of te mailen naar info@zorgboogextra.nl.

4.2 Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar bij ons binnen zijn.

4.3 Als u tussentijds opzegt gaat uw opzegging per 31 december in. U kunt dus nog tot het einde van het jaar profiteren van de voordelen die het lidmaatschap van Zorgboogextra u biedt.

 

5. Wijzigen persoonlijke gegevens

5.1 U kunt een wijziging van gegevens doorgeven door contact op te nemen met Zorgboogextra. Dit kunt u doen door te bellen met 0492-348686 of een mail te sturen naar info@zorgboogextra.nl.

5.2 Wij zorgen er vervolgens voor dat uw nieuwe gegevens worden doorgevoerd in ons systeem.

 

6. Privacy

6.1 Zorgboogextra behandelt al uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

6.2 De persoonlijke gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en alle medewerkers en dienstverleners van Zorgboogextra hebben een geheimhoudingsplicht.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Zorgboogextra treedt op als bemiddelaar tussen een lid en leverancier van diensten of producten, met wie Zorgboogextra een samenwerking heeft.

7.2 De leverancier is verantwoordelijk voor de diensten en producten. Zorgboogextra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedraging of nalaten van een leverancier.

 

8. Informatievoorziening

Informatie over ons vindt u op onze website www.zorgboogextra.nl. Daarnaast ontvangt u van ons regelmatig informatie per post (informatiebrieven en het blad Fijn!) en per e-mail (digitale nieuwsbrief).

 

9. Slotbepaling

9.1 Zorgboogextra heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen.

9.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de manager van Zorgboogextra.