IBAN-nummer wijzigen

Ik wil graag een wijziging van mijn IBAN-nummer doorgeven

Persoonlijke gegevens

Eerste kolom
Tweede kolom

Oud IBAN-nummer

Nieuw IBAN-nummer

Ik machtig stichting de Zorgboog om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor geleverde diensten en mijn bank om jaarlijks een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting de Zorgboog.

Alle velden met een * dienen ingevuld te worden