Ledenvoordeel

MEE Zuidzorg Brabant Cliëntenondersteuning

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg? Of heeft u of iemand in uw omgeving te maken met een beperking? Dan bent u bij MEE Zuidoost Brabant aan het goede adres. Wij hebben inmiddels ruim 65 jaar ervaring in onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook hebben wij specifieke kennis en ervaring met de ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Iedereen met een Wlz-indicatie kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers of mantelzorgers van mensen met een Wlz-indicatie. U kunt hiervoor rechtstreeks een beroep doen op MEE Zuidoost Brabant.
Wij bieden ondersteuning bij het regelen van de voor u juiste vorm van zorg en het maken van afspraken hierover. Dat doen wij als u net een indicatie heeft en uw zorg nog moet gaan regelen, maar ook als u al zorg van een zorgaanbieder ontvangt.

Onze cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg, die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. De ondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Onze cliëntondersteuner staat naast u, denkt los van alle partijen mee, en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Onze cliëntondersteuners kennen het zorgaanbod bij u in de buurt.

Wat kunnen onze cliëntondersteuners voor u betekenen?
Onze cliëntondersteuners geven u informatie, advies en ondersteuning bij bijvoorbeeld:

 • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
 • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie
 • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is.
 • Het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg, die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat onze cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

U kunt voor het aanvragen van deze cliëntondersteuning rechtstreeks contact met ons opnemen. U heeft geen verwijzing nodig. De ondersteuning door MEE is voor u gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

 

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Zuidoost Brabant biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan kwetsbare mensen en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Wij hebben specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking. Wij streven ernaar dat cliënten zich verder ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen meedoen. Als het nodig is, schakelen we andere hulp in. Samen met u kijken we naar wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt.

Wij bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met:

 • een lichamelijke beperking
 • een verstandelijke beperking
 • een chronische ziekte
 • een psychische beperking / een vorm van autisme
 • niet aangeboren hersenletsel
 • en voor voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen.

Wij kunnen u ondersteunen in alle levensfasen en op alle levensgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Via de gemeente
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen, mensen die heel moeilijk aan een baan komen en voor jeugdhulp. Mensen die dat willen, kunnen cliëntondersteuning krijgen. Daar zorgt uw gemeente voor. Hiervoor mag geen eigen bijdrage worden gevraagd. Uw belang is altijd het uitgangspunt.

Hoe en of de ondersteuning van MEE beschikbaar en toegankelijk is, verschilt per gemeente. Zo vindt u ons in de meeste gemeenten in Zuidoost-Brabant in (sociale) wijkteams, Wmo-loketten en teams Jeugd en Gezin. Onze cliëntondersteuners geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zoveel als mogelijk zelf weer verder kunt. Ook kan MEE u bijstaan als onafhankelijk adviseur bij de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen bij het regelen van uw langdurige zorg of wanneer u of iemand in uw omgeving te maken heeft met een beperking ook eens op www.meezuidoostbrabant.nl

Vul uw lidnummer in

Voor deze actie is uw lidmaatschap nummer verplicht. Vul deze hieronder in en klik op op controleer.

Controleer