Ledenvoordeel

Bewindvoering is het behartigen van de financiële belangen van personen die dit zelf (tijdelijk) niet (meer) kunnen. Het is een zogenaamde beschermingsmaatregel en wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd. Inzet van deze maatregel kan gewenst zijn als er sprake is van (dreigende) schuldenproblematiek, maar ook als mensen, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) hun eigen financiële situatie niet meer kunnen overzien. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een lichamelijke of psychische problematiek. Hoewel deze maatregel voor sommige blijvend noodzakelijk zal zijn, is onze inzet dan we ten alle tijden werken aan financiële zelfredzaamheid van de cliënt met als doel om de regie ook weer volledig terug te geven.
 

Voorlichting voor leden van Zorgboogextra
Een bewindvoerder komt op voor de (financiële) belangen van de cliënt en wordt aangewezen, en gecontroleerd, door de kantonrechter. Bij bewindvoering wordt de gehele financiële situatie overgenomen met als doel, stabiliteit en het voorkomen van financiële problemen.

Er is nog veel onduidelijk, en er bestaan nog veel misvattingen, over bewindvoering.Tijdens deze voorlichting zullen we nader toe lichten wat bewindvoering is, en wat een bewindvoerder kan, en ook juist niet kan. Deze voorlichting is bedoelt voor mensen die meer over bewindvoering willen weten, of hier direct of indirect mee te maken hebben. Dit kunnen vrienden of familieleden zijn, maar ook vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten en professionals in de zorg.

Vul uw lidnummer in

Voor deze actie is uw lidmaatschap nummer verplicht. Vul deze hieronder in en klik op op controleer.

Controleer